อัตราส่วนการใช้ DS-1

อัตราส่วนการใช้

 

วิธีการใช้ 


ผสมกับอาหารสัตว์หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยตรง 

 

1. โรยหรือคลุกบนเม็ดอาหาร

            0.05 ถึง 0.2 กิโลกรัม ต่อ อาหารสัตว์ 1 กระสอบ ( 30 kg)

 

2. ผสมตามสูตรอาหารสัตว์

            0.15%  ของน้ำหนักรวม ของสูตรอาหาร


=