อัตราส่วนการใช้

อัตราส่วนการใช้

 

 

อัตราส่วนการใช้

สุนัขขนาดน้ำหนักไม่เกิน     15 กิโลกรัม  โรยบนอาหารวันละ 1 ช้อน

สุนัขขนาดน้ำหนัก              15 กิโลกรัม   โรยบนอาหารวันละ 2 ช้อน