กลไกการทำงานของ Bobbi-Pro

กลไกการทำงานของ Bobbi-Pro

          กระบวนการทำงานของ Bobbi-Pro เกิดภายในลำไส้เล็กตอนต้น ซึ่งเป็นส่วนที่ร่างกายสัตว์ใช้สำหรับการดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งส่วนที่ใช้ในดูดซึมสารอาหารก็คือ Villi (วิลไล) นั่นเอง หากวิลไลนี้ถูกทำลายด้วยเชื้อแบคทีเรียไป ก็จะทำให้กระบวนการดูดซึมสารอาหารเป็นไปได้อย่างไม่สมบูรณ์  ซึ่งจุลินทรีย์โพรไบโอติกจาก Bobbi-Pro จะเข้าไปทำการยึดเกาะบริเวณวิลไล เพื่อไม่ให้เชื้อเเบคทีเรียเข้ามาเกาะทำลาย  ทำให้สุนัขได้รับสารอาหารจากอาหารสัตว์อย่างครบถ้วน

          นอกจากนั้นเอ็นไซม์ที่อยู่ใน Bobbi-Pro ยังช่วยในกระบวนการย่อยอาหารของสุนัขให้เกิดประสิทธิภาพดีขึ้น โดยได้รับการออกแบบมาให้ย่อยวัตถุดิบที่อยู่ในอาหารสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการทำงานภายในลำไส้เล็กตอนต้น


ภายในลำไส้เล็กตอนต้น ซึ่งเป็นส่วนที่ร่างกายได้ดูดซึมสารอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตัวสารเสริมชีวภาพ Bobbi-Pro จะเข้าไปช่วยในกระบวนการดังต่อไปนี้

1. ช่วยการย่อย ช่วยในการย่อยโมเลกุลของอาหารขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงโดยใช้เอ็นไซม์ที่ เชื้อ B.Ls ในตัว Bobbi-Pro สร้างขึ้น ช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้เร็วขึ้น ไม่หลงเหลือออกมากับอุจจาระมากนัก เมื่อเทียบกับการไม่ใช้ Bobbi-Pro

2. สารอาหารคุณภาพสูง ด้วยสารอาหารที่ย่อยง่ายที่อยู่ใน Bobbi-Pro ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ทันที อย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการในร่างกายสุนัขในแต่ละวัน

3.จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (โพรไบโอติก) จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะเข้าไปยึดเกาะตามผนังลำไส้เล็ก ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคเข้ามาเกาะและทำอันตราย ต่อร่างกายสัตว์ รวมถึงเสริมการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus ในร่างกายสัตว์อีกด้วย