ทำความรู้จักกับเชื้อจุลินทรีย์ใน Bobbi-Pro

 

ทำความรู้จักกับเชื้อจุลินทรีย์ใน Bobbi-Pro

 

          หลังจากที่เราพบว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์(Pro-Biotic) มีอยู่ใน Bobbi-Pro กันไปแล้วคราวนี้มาเจาะลึกกันว่าจุลินทรีย์ใน Bobbi-Pro แตกต่างกับอาหารเสริมยี่ห้ออื่นอย่างไรบ้าง

จุลินทรีย์ที่อยู่ใน Bobbi-Pro คือเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus Subtilis (B-Ls.) สายพันธ์เฉพาะของทางบริษัทที่ได้รับการจดลิขสิทธไว้แล้ว ในระดับไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านตัว ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มี คุณสมบัติพิเศษ คือ

 1. สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อ Bacteria ก่อโรคชนิดอื่นๆที่จะทำอันตรายต่อสัตว์หรือสิ่งมีชีวิต
 2. มีความสามารถในการยึดเกาะกับผนังลำไส้เล็กของสิ่งมีชีวิต ช่วยให้ระบบการดูดซึมสารอาหารของสัตว์ไม่ถูกทำลายด้วยเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ส่งผลให้สัตว์สามารถดูดซึมและใช้ประโยชน์จากอาหารสัตว์ได้สูงขึ้น
 3. ความสามารถในการสร้างสปอร์ เมื่อเจอกับสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าปริมาณเชื้อยังมีปริมาณคงเดิมเมื่อมีการใช้จริง ซึ่งแตกต่างกับจุลินทรีย์บางชนิดในท้องตลาดที่ค่อนข้างไวกับสภาวะแวดล้อม ดังนั้นกว่าที่สัตว์จะกินอาหารหมดและสารเสริมได้เข้าสู่ร่างกายสัตว์นั้น เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวอาจถูกทำลายจนหมดหรือลดจำนวนไปมากแล้ว

หมายเหตุ: เชื้อ B-Ls. เป็นเชื้อที่ทางบริษัทพัฒนาและค้นพบโดยทีมวิจัยของบริษัท จึงได้จัดทำ ลายพิมพ์ พันธุกรรมเพื่อป้องกันการเลียนแบบ

          

 

เปรียบเทียบเชื้อ B-Ls และ Lactobacillus

          จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (Probiotic) ส่วนใหญ่ ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายนั้น ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อกลุ่ม แลคโตบาซิลลัส ซึ่งมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ในหลายๆด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อ B-Ls ดังต่อไปนี้


การควบคุมเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ/ช่วยเรื่องสุขภาพสัตว์

Lactobacillus (แลคโตบาซิลลัส)

 • ผลิตกรดแลกติกเพื่อควบคุมและทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ไม่สามารถทนกรดได้ ซึ่งกรดแลกติกที่ได้ส่วนใหญ่นั้น แลคโตบาซิลลัสสร้างจากน้ำตาลแลกโตส ที่ได้จากน้ำนมแม่ (อาจเกิดการแย่งอาหารกับเชื้อแลคโตบาซิลลัสที่มีอยู่แล้วในร่างกายสัตว์)
 • เป็นเชื้อธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวสุนัขอยู่แล้ว การเติมแลคโตบาซิลลัสจึงมักไม่ค่อยได้ผลกับสุนัขที่มีจำนวนเชื้อแลคโต บาซิลลัสธรรมชาติในตัวเยอะ หรือมีสุขภาพดีอยู่แล้ว

Bacillus subtilis (B-Ls.)

 • เกาะและงอกอยู่ในส่วนต้นของทางเดินอาหารเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อโรคกลุ่มไม่ดีและสามารถแข่งขันเติบโตกับเชื้อ ECC ได้
 • เชื้อที่ร่างกายของสุนัขไม่มี แต่กลับส่งเสริมการเติบโตของเชื้อ แลคโตบาซิลลัส ที่มีอยู่แล้วในตัวสุนัข ส่งผลให้มีการผลิตกรดแลกติกและควบคุมเชื้อโรคอื่น เช่นเดียวกับการเติมเชื้อ แลคโตบาซิลลัสจากภายนอก
 • กระตุ้นภูมิ  E.coli
 • สรางสารยับยั้งแบคทีเรียอื่น (ใช้ในการสร้างสารปฏิชีวนะ)

 

 

ความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม/ การคงทน

Lactobacillus (แลคโตบาซิลลัส)

 • ถูกทำลายได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเช่น อุณหภูมิสูง ส่งผลให้ ภาชนะบรรจุ, วิธีการเก็บ, ระยะเวลาก่อนเข้าสู่ตัวสัตว์, และวิธีการให้อาหารสัตว์ มีผลอย่างากต่อการลดลงของเชื้อจุลินทรีย์ (Conway, 1990) ตัวอย่างงานทดลองที่ใส่เชื้อ แลคโตบาซิลลัส ในรางอาหาร ซึ่งอยู่ในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ พบว่า ความเข้มข้นลดลงกว่า 10,000 CFU/mg เมื่อเวลาผ่านไปเพียง 10 นาทีเท่านั้น (Salanitro, 1993)

Bacillus subtilis (B-Ls.)

 • ความสามารถในการสร้าง สปอร์ เพื่อป้องกันตัวเองเมื่อเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิสูง และค่า pH ต่ำ (McAllister, 1989)
 • สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงถึง 80 องศาเซลเซียส ได้ดดยไม่ถูกทำลายเลย ในขณะที่ ความเข้มข้นของเชื้อลดลง 10 – 100 CFU/mg เมื่อเผชิญกับอุณหภูมิที่สูง 90 องสาเซลเซียส นาน 5 นาที (Ratcliffe, 1994)
 • B-Ls ที่สร้าง สปอร์ บางสายพันธุ์สามารถทนอยู่ได้ที่สภาวะ pH ต่ำมากเช่น 2 – 3 ได้ (Axelsson, 1999)