กลไกการทำงาน

กระบวนการทำงานแบบประสานประโยชน์


ภายในลำไส้เล็กตอนต้น ซึ่งเป็นส่วนที่ร่างกายได้ดูดซึมสารอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตัวสารเสริมชีวภาพ DS-1 จะเข้าไปช่วยในกระบวนการดังต่อไปนี้

1. ช่วยการย่อย ช่วยในการย่อยโมเลกุลของอาหารขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงโดยใช้เอ็นไซม์ที่ เชื้อ B.Ls ในตัว DS-1 สร้างขึ้น ช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้เร็วขึ้น ไม่หลงเหลือออกมากับอุจจาระมากนัก เมื่อเทียบกับการไม่ใช้ DS-1

2. สารอาหารคุณภาพสูง ด้วยสารอาหารที่ย่อยง่ายที่อยู่ใน DS-1 ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ทันที อย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการในร่างกายสัตว์ในแต่ละวัน

3.จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (โพรไบโอติก) จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะเข้าไปยึดเกาะตามผนังลำไส้เล็ก ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคเข้ามาเกาะและทำอันตราย ต่อร่างกายสัตว์ รวมถึงเสริมการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus ในร่างกายสัตว์อีกด้วย