เชื้อจุลินทรีย์มีประโยชน์

คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ( Probiotic )

 

          ใน DS-1 1 กิโลกรัมประกอบไปด้วย เชื้อจุลินทรีย์สายพันธ์พิเศษที่มีชีวิต B-Ls. (ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธเฉพาะสำหรับบริษัท )  ในระดับไม่ต่ำ กว่า 1 ล้านล้านตัว ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มี คุณสมบัติพิเศษ คือ

1. สร้างสารยับยั้งเชื้อ Bacterial ก่อโรคชนิดอื่นๆที่จะทำอันตรายต่อสัตว์หรือสิ่งมีชีวิต,

2. มีความสามารถในการยึดเกาะกับผนังลำไส้เล็กของสิ่งมีชีวิต ช่วยให้ระบบการดูดซึมสารอาหารของสัตว์ไม่ถูก  ทำลายด้วยเชื้อ Bacteria ก่อโรค ส่งผลให้สัตว์สามารถดูดซึมและใช้ประโยชน์จากอาหารสัตว์ได้สูงขึ้น

3. ความสามารถ ในการสร้าง Spore เมื่อเจอกับสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ ผู้ใช้ มั่นใจได้ว่า ปริมาณเชื้อ B-Ls ที่ได้จาก DS-1 มีปริมาณคงเดิมเมื่อมีการใช้จริงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ( เนื่องจากสัตว์ไม่สามารถกินอาหารหรือสารเสริมที่ผู้เลี้ยงให้ได้หมดในระยะเวลาอันสั้น จึงส่งผลให้มีช่วงระยะเวลาที่อาหารสัตว์หรือสารเสริมจะต้องถูกทิ้งอยู่ในรางอาหารเป็นระยะเวลานานก่อนจะเข้าสู่ร่างกายสัตว์ ) ซึ่งความสามารถนี้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับเชื้อจุลินทรีย์บางกลุ่มในท้องตลาดที่ค่อนข้างไวต่อสภาวะแวดล้อม ดังนั้นกว่าที่สัตว์จะกินอาหารหมดและสารเสริมได้เข้าสู่ร่างกายสัตว์นั้น เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวอาจถูกทำลายจนหมดหรือลดจำนวนไปมากแล้ว

4. ความสามารถในการปรับสภาพความขุ่นและรักษาความใสของน้ำ เนื่องจากเชื้อ B-Ls. มีความสามาถในการจับกับตะกอนและสิ่งสกปรกในน้ำ

 

หมายเหตุ : เชื้อ  B-Ls  เป็นเชื้อที่ทางบริษัทพัฒนาและค้นพบโดยทีมวิจัยของบริษัท  จึงได้จัดทำ ลายพิมพ์ พันธุกรรม เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ

          

 

เปรียบเทียบ เชื้อ B-Ls และ แลคโตบาซิลลัส

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (Probiotic) ส่วนใหญ่ ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อกลุ่ม แลคโตบาซิลลัส ซึ่งมีทั้งข้อดี และ ข้อเสีย ในหลายๆด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับ เชื้อ  B-Ls ดังต่อไปนี้

 

การควบคุมเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ / ช่วยเรื่องสุขภาพสัตว์ 

 

แลคโตบาซิลลัส

-   ผลิตกรดแลกติกเพื่อควบคุมและทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ไม่สามารถทนสภาพกรดได้  ซึ่งกรดแลกติกที่ได้ส่วนใหญ่นั้น แลคโตบาซิลลัสสร้างจาก น้ำตาลแลกโตส ที่ได้จากน้ำนมแม่สุกร ( อาจเกิดการแย่งอาหารกับเชื้อแลคโตบาซิลลัสที่มีอยู่แล้วในร่างกายสัตว์ )

 

-   เชื้อธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวสุกรอยู่แล้ว การเติมแลคโตบาซิลลัสจึง มักไม่ค่อยได้ผลกับสุกรที่มีจำนวนเชื้อแลคโตบาซิลลัสธรรมชาติในตัวเยอะ หรือ มีสุขภาพดีอยู่แล้ว ( Juker, 1973 )

 

B-Ls.

-   เกาะและงอกอยู่ในส่วนต้นของทางเดินอาหารเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อกลุ่มไม่ดีและสามารถแข่งขันการเติบโตกับเชื้อ ECC ได้ ( Ozawa, 1981)

-   เชื้อที่ร่างกายของสุกรไม่มี แต่กลับส่งเสริมการเติบโตของเชื้อ แลคโตบาซิลลัส ที่มีอยู่แล้วในตัวสัตว์ ( Roth และ Kirchgessner, 1988 )ส่งผลให้มีการผลิตกรดแลคติกและควบคุมเชื้อโรคอื่นเช่นเดียวกับการเติมเชื้อ แลคโตบาซิลลัสจากภายนอก

-   กระตุ้นภูมิ E.coli ( Pollman, 1986 )

-   สร้างสารยับยั้งแบคทีเรียอื่น (ใช้ในการสร้างสารปฏิชีวนะ)

 

ความสามารถทนต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม / การคงทน

แลคโตบาซิลลัส

-   ถูกทำลายได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเช่น อุณหภูมิสูง ส่งผลให้ ภาชนะบรรจุ,วิธีการเก็บ, ระยะเวลาก่อนเข้าสู่ตัวสัตว์, และวิธีการให้อาหารสัตว์ มีผลอย่างมากต่อการลดลงของเชื้อจุลินทรีย์ ( Conway, 1990)  ตัวอย่างงานทดลองที่ใส่เชื้อ แลคโตบาซิลลัส ในรางอาหาร ซึ่งอยู่ในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ พบว่า ความเข้มข้นลดลงกว่า 10,000 CFU/ mg เมื่อเวลาผ่านไปเพียง 10 นาทีเท่านั้น ( Salanitro, 1993 )

 

B-Ls.

-   ความสามารถในการสร้าง สปอร์ เพื่อป้องกันตัวเองเมื่อเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิสูง และ ค่า pH ต่ำ ( McAllister,1989 )

-   สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงถึง 80 องศาเซลเซียส ได้โดยไม่ถูกทำลายเลย ในขณะที่ ความเข้มข้นของเชื้อลดลง 10 - 100 CFU / mg เมื่อเผชิญกับอุณหภูมิที่สูง 90 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ( Ratcliiffe, 1994)

-   B-Ls ที่สร้าง สปอร์ บางสายพันธุ์สามารถทนอยู่ได้ที่สภาวะ pH ต่ำมากเช่น 2 - 3 ได้  ( Axelsson, 1999)

 

 

การทดสอบการทนความร้อนของเชื้อ B-Ls


          การทดสอบความสามารถในการคงทนต่ออุณหภูมิที่สูงของเชื้อ  B-Ls  นั้น ทางบริษัทได้ทำการพิสูจน์ด้วยการผสม DS-1 ปริมาณ 1 % ลงในอาหารสัตว์สูตรปกติจากนั้น นำอาหารสัตว์ดังกล่าวมาผ่านกระบวนการให้ความร้อน 2 วิธีต่อไปนี้    

 

1. การต้มน้ำอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ( ในห้องทดลอง )


 

2. การอัดเม็ดอาหารสัตว์ ด้วยเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ขนาด 25 ตัน / ชั่วโมง ( ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์)

 

 

          จากตารางแสดงปริมาณเชื้อหลังผ่านกระบวนการให้ความร้อนทั้ง 2 วิธีข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เชื้อ B-Ls เป็นเชื้อที่มีความคงทนต่อความร้อนค่อนข้างสูง แม้ผ่านกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตว์ ปริมาณเชื้อ B-Ls ก็ยังคงมีเหลืออยู่ในปริมาณที่มากพอที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตได้