สารเสริมชีวภาพ DS-1 คืออะไร

DS-1 คือ อะไร?

 

          DS-1 คือ สารเสริมชีวภาพที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีจาก   ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวม 3 คุณสมบัติเด่นของ วัตถุดิบย่อยและดูดซึมง่าย, Enzyme ช่วยการย่อย, และ เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ( Probiotic ) ไว้ในผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียว ผ่านระบบการทำงานแบบประสานงาน ( Synergy ) ของคุณสมบัติทั้ง 3 ในตัวสัตว์ ส่งผลให้ ร่างกายของสัตว์ถูกปรับสู่สมดุลย์, อัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น, อัตราแลกเนื้อดีขึ้น, และ สุขภาพดีขึ้นอีกด้วย

DS-1 มีลักษณะภายนอกเป็นผงละเอียดสีน้ำตาล สามารถใช้เป็นส่วนผสมหรือโรยบนเม็ดอาหารสัตว์ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำทุกประเภท เพื่อช่วยกระตุ้นการกินของสัตว์ได้อีกทางหนึ่งด้วย