การจัดสัมมนาวิชาการ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • 18 March 2019 11:47
  • 1259
  • 0
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554  ที่ผ่านมา ลูกค้าฟาร์มสุกร ขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 300 ฟาร์ม ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภา
อ่านต่อ
การลงนามสัญญา MOU กับบริษัทมาสเตอร์เวทจำกัด
  • 18 March 2019 11:47
  • 1356
  • 0
การลงนามสัญญา MOU กับบริษัทมาสเตอร์เวทจำกัด         เนื้อหา ในวันที่  23 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมาทางบริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท มาสเตอร์เวท จำกัด ในการลงนามเป็นตัวแทนจำห
อ่านต่อ
บริษัทได้ไปออกบูทจุลินทรีย์สำหรับหญ้าหมัก Silage Pro ในงานโคนมแห่งชาติ และได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพ
  • 18 March 2019 11:47
  • 1208
  • 0
กิจกรรม  บริษัทได้ไปออกบูทจุลินทรีย์สำหรับหญ้าหมัก Silage Proในงานโคนมแห่งชาติ และได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      
อ่านต่อ